Logo firmy FFSystembau s.r.o
... profesionálne stavebné riešenie!
Titulný obrázok
vizuálna dekorácia
Al Revízne dvierka „vzducho- a prachotesné"
Hliníkový rám so sadrokartónovou výplňou, pre strop a stenu - Systém F2 AKL
Popis výrobku


Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov bez alebo so sádrokartónovou výplňou GKBi v hrúbke 12,5 mm, 15 mm alebo 25 mm a dvoch západkových uzáverov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváracím procesom.Revízne dvierka vybavené poistným úchytom.
Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť.
Použitie revíznych dvierok v stenách ako aj v stropoch (nie pochôdznch) je bezproblémové.
Medzi rámom a dvierkami je vzduchová medzera 2 mm, ktorá je vyplnená špecialnym štetinovým tesnením. Revízne dvierka sa otvárajú tlakom prostredníctvom ukrytých západkových uzáverov.

Mimoriadne prednosti nášho systému:
 • cenovo výhodné riešenie
 • krátka dodacia lehota
 • rýchle, bezproblémové zabudovanie
 • skúšané aj so zámkami
 • technicky dokonalé riešenie
 • vysoko estetické prevedenie
 • krídlo dvierok pripravené na maľovanie - nie je potrebné stierkovanie
 • "Vzducho- a prachotesnosť" overená skúšobným protokolom č. 106 34533 (ift Rosenheim)
Zámky:
Revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:
 • Štvorhranný zámok
 • Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
 • Profilovaný cylindrický zámok
Zvláštne vyhotovenia:
Podľa dopytu môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa priania zákazníka.
Technické detaily:
Technické detaily si môžete stiahnuť z prospektov
Tu žiadajte nezáväznú ponuku:
Ponuka online