Logo firmy FFSystembau s.r.o
... profesionálne stavebné riešenie!
Titulný obrázok
vizuálna dekorácia

Séria 1050 – Nerezový viacdielny poklop

Ťažké nerezové podlahové poklopy

Čo to je?

Ťažký nerezový viacdielny poklop pre vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy tvrdých podláh, kde je vyžadovaná hlbšia možnosť zabudovania pre hrubšie podlahové krytiny a ťažšie zaťaženie.

Typická podlahová úprava

Všetky typy tvrdého podlahového ukončenia vrátane vonkajších druhov dlažby, ako je granit (mramorové dlaždice) a betón.

Použitie

Ťažké zaťaženie, vhodné pre zaťaženie kolies do 6,5 ton (C250).

Typická aplikácia

Nerezový podlahový poklop série 1050 sa používa v:
  • Náročnom vonkajšom a vnútornom prostredí, ktoré podlieha ťažšej pešej prevádzke/automobilovej doprave, kde sa kladie dôraz na vytváranie atraktívneho vonkajšieho prostredia a zároveň umožňuje jednoduchý prístup k ukrytým inštaláciám pod podlahou.
  • Vonkajších a vnútorných priestoroch, ktoré si vyžadujú prístupové podlahové poklopy s hlbšou možnosťou zabudovania pre hrubšie podlahové krytiny, ako je mramor.
Použitie podporných nosníkov a priečnikov umožňuje výrobu komplexných návrhov usporiadania poklopov pre situácie, ktoré si vyžadujú neštandardné prístupové riešenia.

Veľkosť

Vzhľadom k potenciálne technickej náročnosti návrhu usporiadania nerezových viacdielnych prístupových poklopov, spoločnosť HoweGreen odporúča včasnú konzultáciu s technickým oddelením, aby sa dosiahlo optimálne a najúspornejšie rozloženie pre danú inštaláciu. Celková hĺbka rámu je 105 mm.

Váha

Nerezové prístupové poklopy série 1050 aj s betónovou výplňou vážia 220 kg/m².

Materiál

Viditeľná hrana, základnou platňou a výstuž sú vyrobené z nerezovej ocele.

Možnosti

  • Možnosť objednať poklopy aj s dvomi tesneniami.
  • Vsadené zdvíhacie body.

Výhody

  • Vyrábané podľa Vašej špecifikácie, medzi stanovenými maximálnymi a minimálnymi rozmermi, bez časového zdržania a cenového príplatku.
  • Každá konfigurácia kanálového poklopu môže byť vytvorená s cieľom ponúknuť prístupové podlahové riešenie na mieru.
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia zabezpečuje minimálne narušenie.
  • Základná doska a výstuž sú vyrábané z nerezovej ocele odolnej voči korózii.
  • Poskytuje ľahký prístup k službám pod podlahou použitím zdvíhacích kľúčov.
  • Dvojité tesnenie poskytuje vyššiu úroveň bezpečnosti a hygieny.