Logo firmy FFSystembau s.r.o
... profesionálne stavebné riešenie!
Titulný obrázok
vizuálna dekorácia

Séria 7500 – Nerezový viacdielny poklop

Podlahové poklopy pre osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá

Čo to je?

Nerezový viacdielny prístupový poklop pre tvrdé povrchy s ťažším zaťažením, ktorý umožňuje jednoduchý prístup k ukrytým inštaláciám pod podlahou.

Typická podlahová úprava

Všetky typy tvrdého podlahového ukončenia – keramické dlaždice, mramor, terasová dlaždica, betón, laminát, drevené alebo parketové podlahy.

Použitie

Stredné zaťaženie, vhodné pre zaťaženie kolies do 3 ton – osobné automobily a ľahké dodávkové vozidlá.

Typická aplikácia

Kanálový nerezový podlahový poklop sa používa v:
 • Komerčných priestoroch, ako sú autosalóny, kde sa vyžaduje väčšie zaťaženie.
 • Interiéroch nákupných centier, atletických a športových štadiónoch, kde je väčšie zaťaženie a odolné prístupové poklopy zabezpečujú jednoduchý prístup pod podlahu.
 • Vonkajších dláždených priestoroch, ako sú železničné stanice, letiskové termináli, tam kde je potrebné pokryť väčší priestor k potrebnej inštalácii pod podlahou, alebo na miestach s väčšou hrúbkou podlahy.
Použitie podporných nosníkov a priečnikov umožňuje výrobu komplexných návrhov usporiadania poklopov pre situácie, ktoré si vyžadujú neštandardné prístupové riešenia.

Veľkosť

Vzhľadom k potenciálne technickej náročnosti návrhu usporiadania nerezových viacdielnych prístupových poklopov, spoločnosť HoweGreen odporúča včasnú konzultáciu s technickým oddelením, aby sa dosiahlo optimálne a najúspornejšie rozloženie pre danú inštaláciu. Celková hĺbka rámu je 75 mm.

Váha

Nerezové viacdielne poklopy série 7500 aj s betónovou výplňou vážia približne 155 kg/m².

Materiál

Viditeľná hrana, základnou doskou a výstuž sú vyrobené z nerezovej ocele.

Možnosti

 • Možnosť objednať poklopy aj s dvomi tesneniami.
 • 120 min. požiarna odolnosť podľa normy BS 476: Časť 20: 1987.
 • Vsadené zdvíhacie body.

Výhody

 • Vyrábané podľa Vašej špecifikácie, medzi stanovenými maximálnymi a minimálnymi rozmermi, bez časového zdržania a cenového príplatku.
 • Každá konfigurácia kanálového poklopu môže byť vytvorená s cieľom ponúknuť prístupové podlahové riešenie na mieru.
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia zabezpečuje minimálne narušenie.
 • Základná doska a výstuž sú vyrábané z nerezovej ocele odolnej voči korózii.
 • Poskytuje ľahký prístup pod podlahu použitím zdvíhacích kľúčov.