Logo firmy FFSystembau s.r.o
... profesionálne stavebné riešenie!
Titulný obrázok
vizuálna dekorácia
Revízne dvierka - protipožiarne F 90 / EI 90
pre šachtové/predsadené steny - Systém F5
Popis výrobku
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sádrokartónovou výplňou v hrúbke 40 mm alebo 50 mm.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špecialnym zváracím procesom.
Zdvojenie výplne na zadnej strane dvierok zabezpečuje požadovanú protipožiarnu ochranu. Revízne dvierka sú vybavené dvomi poistnými úchytmi.
Medzi rámom a dvierkami je vzduchová medzera 1,75 mm, okolo ktorej sa nachádza protipožiarne tesnenie. Revízne dvierka sa otvárajú tlakom prostredníctvom ukrytých západkových uzáverov.

Možnosti použitia

V nenosných šachtových a predsadených stenách príslušnej ohňovzdornej triedy F 90 / EI 90.

Vykonaná skúška podľa európskej normy EN 1634-1. Maximálny rozmer: 1500 x 1000 mm.

Mimoriadne prednosti nášho systému
  • cenovovýhodné riešenie
  • krátka dodacia lehota
  • rýchle, bezproblémové zabudovanie
  • technicky dokonalé riešenie
  • ploché zabudovanie do šachtových a predsadených stien
Zvláštne vyhotovenia:
V závislosti od dopytu môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa priania zákaznika.
Technické detaily
Technické detaily si môžete stiahnuť z prospektov
Tu žiadajte nezáväznú ponuku:
Ponuka online