Logo firmy FFSystembau s.r.o
... profesionálne stavebné riešenie!
Titulný obrázok
vizuálna dekorácia
Revízne dvierka - protipožiarne F 90 / EI 90
pre sádrokartónové priečky - Systém F4
Popis produktu
Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sádrokartónovou výplňou v hrúbke 25 mm (F 90 / EI 90) a dvoch západkových uzáverov.

Obidva rámy revíznych dvierok pozostávajú zo štyroch jednotlivých rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváracím procesom. Revízne dvierka sú vybavené dvomi poistnými úchytmi.
Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zavesiť.
Medzi rámom a dvierkami je vzduchová medzera 1,75 mm, okolo ktorej je protipožiarne tesnenie. Revízne dvierka sa otvárajú tlakom prostredníctvom ukrytých západkových uzáverov.

Možnosti použitia:

v nenosných priestor uzatvárajúcich kovových konštrukciách stien príslušnej ohňovzdornej triedy F 90 / EI 90. F 90 je použiteľná aj v stenách F 30 s hrúbkou 2 x 12,5 mm.

Vykonaná skúška podľa "európskej normy EN 1364-1". Maximálny rozmer: 1000 x 1000 mm.

Mimoriadne prednosti nášho systému:
  • cenovo výhodné riešenie
  • krátka dodacia lehota
  • rýchle, bezproblémové zabudovanie
  • technicky dokonalé riešenie
  • ploché zabudovanie do sádrokartónových priečok
Zvláštne vyhotovenia:
Podľa dopytu môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa priania zákazníka.
Technické detaily:
Technické detaily si môžete stiahnuť z prospektov
Tu žiadajte nezáväznú ponuku:
Ponuka online